Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 4 lipca 2013 r., od godziny 8:00 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Młyny Serafińskie 19-59 oraz 24-54, Kosynierów, Ruściska, Lelewela, Uroczej, Stefana Jaracza, Jana Olbrachta, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Augusta, Grabańka, Zdrojowa, Krzywoustego, Królewskiej. 

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.