Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z uszkodzeniem wodociągu, podczas prowadzonych prac kanalizacyjnych, w dzielnicy Ciężkowice w dniu 19.10.2012 do godziny 18: 00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.