Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 22.03.2016 przewiduje się, iż w godzinach od 8:00 do 11:00, mogą wystąpić  spadki ciśnienia wody lub chwilowe jej braki w budynkach zlokalizowanych na terenie dzielnicy: Ciężkowice

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.