Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 14.12.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 14:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Ks. Mroczka od nr 166, Wakacyjna, Bobrowa Górka od nr 52, Bałuckiego, Sowińskiego.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.