Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 21.06.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Łąkowej, Ks. Mroczka od nr 1 do 35 oraz Ks. Mroczka od nr 2 do 46.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.