Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  15.05.2013 od godziny 8:00 do godziny 16:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Andrzeja Mroczka od nr 68 do nr 164, Andrzeja Mroczka od nr 73 do nr 153, Bobrowa Górka, Jodłowa, Klinowa.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się także chwilowe zmiany fizyko chemiczne wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.