Ciężkowicka

Ciężkowicka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 18.08.2014 r., od godziny 12:00 do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Ciężkowickiej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.