Ciężkowicka

Ciężkowicka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 11.05.2015 r., od godziny 8:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Ciężkowickiej od nr 94 do nr 130
oraz Ciężkowickiej od nr 109 do nr 125.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.