Co z odśnieżaniem chodników?

Co z odśnieżaniem chodników?

Mieszkańcy dzwoniąc na nr 32 615 72 26 lub pisząc na adres mailowy oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl  pytają, co nas z odśnieżaniem chodników? 

Zgodnie z ustawą z 1996 roku każdy chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien zostać uprzątnięty. W praktyce oznacza to, że jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego bezpośrednio leży przy granicy nieruchomości, to obowiązek odśnieżania należy do właściciela. Inaczej jest jednak, gdy pomiędzy chodnikiem, a posesją jest np. pas zieleni. Wtedy służby porządkowe powinny zadbać o bezpieczeństwo osób przechodzących.

W skrócie: – chodnik przylega do posesji – odśnieża właściciel lub zarządca nieruchomości. Chodnik nie przylega do posesji, jest oddzielony na przykład pasem zieleni – służby miejskie. 

Należy mieć także na uwadze, że za zimowe utrzymanie wewnętrznych dróg osiedlowych, chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych nieruchomościach spoczywa na właścicielu, zarządcy nieruchomości lub spółdzielni mieszkaniowej.

Wodociągi Jaworzno w ramach realizowanych zimowych zadań, korzystają z posiadanego sprzętu oraz zatrudnionych pracowników oraz w miarę możliwości i panujących warunków,  w tym występujących opadów śniegu, odśnieżają główne ciągi pieszo-rowerowe. Zimowe utrzymanie chodników w Jaworznie obejmuje chodniki:

  • I kategorii 56 612 m2
  • II kategorii 242 724 m2