Czas na kanalizację w Szczakowej

Czas na kanalizację w Szczakowej

01Rusza przebudowa kanalizacji w osiedlu Szczakowa. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wymianę ponad 3,5 km sieci w czternastu ulicach. Prace mają kosztować ponad 2,6 mln zł,
z czego 266 tys. zł pochodzić będzie ze środków WFOŚIGW w Katowicach.

Nowe rurociągi, zostaną wymienione m.in. w ulicy: Kolejarzy, Szklarskiej, Tadeusza Kościuszki, Wąskiej, Cichej, Wróblewskiego, Jagiellońskiej, Kablowej, Topolowej, Daszyńskiego, Parkowej, Ogrodowej, Boya Żeleńskiego, Ariańskiej.
W czasie prowadzonych robót, mieszkańcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze roboty zaczną się w listopadzie, od części zachodniej tj. od ulicy Kolejarzy, Szklarskiej. Początkiem 2016 brygady wraz ze specjalistycznym sprzętem pojawią się na ulicy Kościuszki, Wąskiej, Kablowej, Ariańskiej, Topolowej, Daszyńskiego, Jagiellońskiej, Parkowej oraz Wróblewskiego, a początkiem marca 2016, na ulicy Cichej, Boya Żeleńskiego, Ogrodowej. Po zakończonych pracach, naruszone odcinki jezdni zostaną odtworzone i uporządkowane. Całość zadania ma zostać zrealizowana do końca maja 2016 roku.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.