Czas ucieka

Czas ucieka

Mieszkańcom Jelenia Łęgu zostało niespełna 150 dni, aby wypełnić obowiązek podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Do 30 czerwca br., zlecając to wodociągom lub we własnym zakresie, muszą wybudować ekologiczne przyłącze do odprowadzania ścieków płynnych z posesji.

Kanalizacja w dzielnicy Jeleń Łęg została wybudowana i oddana do użytkowania w połowie 2018 roku. Od tego czasu ruszył zorganizowany system budowy przyłączy połączony z przyznawaną na ten cel dotacją z Urzędu Miasta. Ponad 200 posesji z Łęgu skorzystało z tych preferencyjnych warunków i połączyło swoją wewnętrzną instalację domową z nowo wybudowaną siecią sanitarną. Według szacunkowych danych, w dzielnicy do podłączenia pozostaje jeszcze około 100 budynków, które muszą zostać obowiązkowo wpięte w terminie do 30 czerwca. Właściciele tych posesji mogą to zrobić, dostając na ten cel wspomnianą dotację z urzędu oraz korzystając z kompleksowej usługi, świadczonej przez Wodociągi Jaworzno.

Na czym ta kompleksowość polega? Na tym, że wodociągi całą organizację i sprawy dokumentacyjne związane z budową przyłącza biorą na siebie. Wystarczy, że do 29 marca 2019 r. mieszkańcy Jelenia Łęgu złożą wniosek o bezpłatną wycenę budowy przyłącza, zaakceptują przygotowaną wycenę, a przyłącz, na preferencyjnych warunkach cenowych, z 10-letnią gwarancją oraz z możliwością rozłożenia płatności na raty, zostanie im wybudowany w terminie do 30 czerwca.

W mieście nadal funkcjonuje uruchomiony przez Urząd Miejski program dopłat, z którego również mogą skorzystać obywatele Łęgu i na budowę przyłącza otrzymać dotację w wysokości 50% jego wartości, jednak nie więcej niż 2000 zł. Osoby, które do końca marca nie złożą stosownego wniosku na budowę przyłącza, zobligowane są ustawowo do budowy przyłącza we własnym zakresie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. Ponadto posesje, które nie dopełnią obowiązku podłączenia się do kanalizacji, będą musiały wykazać, że zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) spełnia wymagania przepisów budowlanych m.in. szczelność, okresowe przeglądy, co powinno zostać potwierdzone stosownymi dokumentami, oraz wykazane tą samą ilością wywożonych ścieków co zużytej wody.

W najbliższym czasie wodociągi dostarczą do wspomnianych 100 posesji z Łęgu listowną informację wraz ze stosownym wnioskiem na budowę przyłącza. Termin złożenia wniosku to 29 marca. Termin budowy przyłącza 30 czerwca 2019 r.