Czyste środowisko i własna woda

Czyste środowisko i własna woda

Czyste środowisko, wygoda mieszkańców i rozwój miasta – to główne cele budowy nowej kanalizacji w Jaworznie. W okresie ostatnich trzech lat dzięki unijnemu wsparciu w mieście powstała kanalizacja o wartości 119 mln zł. Dzięki unijnemu wsparciu skończyliśmy I fazę projektu kanalizacyjnego dla Jaworzna. 64 mln zł dotacji oraz środki z gminy i spółki miejskiej spowodowały, że w mieście powstało kilkadziesiąt kilometrów nowej kanalizacji. Jaworzno wykonało wielki cywilizacyjny skok – mówi prezydent Paweł Silbert.

Wartość I fazy to 119 mln zł , z czego 64 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. Oprócz ujęcia wody pitnej Piaskownia w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstało ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyskało możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co wiąże się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.