Dąb

Dąb

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 25.09.2012 od godziny 8:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dąb.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.