Dąb

Dąb

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 23.09.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dąb 34- 88 oraz Dąb 85-137.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.