Dąb, Szkutników

Dąb, Szkutników

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 24.01.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dąb, Szkutników.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.