Dębnicka

Dębnicka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 19.10.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dębnickiej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.