Dąbrowa Narodowa

Dąbrowa Narodowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 19.09.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 19:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Długoszyńskiej 2-34 i 1A – 11B ,20A – 26G Sigma, Katowickiej 23-29,32A,B, Gajowej, Starowiejskiej 53-61, Dąbrowskiej 28A, Gromadzkiej, Buczka, Bema, Orzeszkowej, Nowowiejskiej, Fryderyka.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.