Dla przyszłych mieszkańców

Dla przyszłych mieszkańców

W rejonie ulicy Kołłątaja oraz Insurekcji Kościuszkowskiej realizowana jest budowa sieci wodociągowej. Ktoś żartobliwie mógłby powiedzieć, że powstaje ona na polach i łąkach. Jednak niebawem to miejsce ma zapełnić się budynkami mieszkalnymi. W rejonie ulicy Kołłątaja, powstaje blisko 3 km wodociągu. Będzie on zaopatrywał przyszłych mieszkańców  w wodę do celów sanitarno – bytowych i ppoż.  Rury poprowadzono  wzdłuż planowanego układu komunikacyjnego i za pomocą przewiertów zostaną połączone z funkcjonującą już siecią w ulicy Wandy i Insurekcji Kościuszkowskiej – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku i będą kosztować ponad 300 tys. zł.