Długoszyńska, Storczyków

Długoszyńska, Storczyków

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 29.10.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Długoszyńskiej od nr 13 do nr 47, od nr 36 do nr 68, Storczyków.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.