Dmuchaj na zimne. Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

Dmuchaj na zimne. Pamiętaj o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

Przed nami zima. Dlatego pamiętajmy, aby podjąć właściwe kroki i zabezpieczyć instalację wod-kan przed zamarznięciem. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna, ani kosztowana. Dzięki prostym działaniom możemy uniknąć kłopotliwych, a czasem kosztownych sytuacji.

Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i konieczność wymiany urządzenia pomiarowego – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Jak zabezpieczyć instalację przed mrozem? W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o rury na zewnątrz budynku, a także o rury znajdujące się w piwnicy, na strychu, czy na poddaszu. Jeśli to możliwe dobrze jest podnieść temperaturę tych pomieszczeń. Dopilnować by wszystkie okna w powyższych miejscach były prawidłowo zamknięte. Zaizolować wszelkie szczeliny przed napływem zimnego powietrza. Same wodomierze wystarczy owinąć ciepłymi tkaninami, a do ochrony rur można wykorzystać coraz częściej spotykane w sklepach
z materiałami budowlanymi osłonki z pianki poliuretanowej. Natomiast instalację, która doprowadza wodę na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej zawory.

W czasie zimy należy:

  • nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod-kan, które znajdują się przed i na posesji,
  • nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,
  • nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,
  • regularnie czyścić  wpusty uliczne oraz studzienki ściekowe w celu  umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji

Jeżeli z jakiś przyczyn dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności), całe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod bezpłatnym numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza. Jednak będzie to usługa odpłatna.