Do wodociągów w Jaworznie płyną kolejne miliony!

Do wodociągów w Jaworznie płyną kolejne miliony!

15 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczono potwierdzenie o dofinansowanie ze środków europejskich II fazy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie. W imieniu Ministra Środowiska przedstawicielom zarządu MPWiK, dokumenty wręczył Adam Liwochowski – zastępca prezesa WFOŚiGW. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie  ma nastąpić jeszcze w I kwartale 2013 roku. Jak wynika z opracowań, druga część Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, szacowana jest na blisko 63 mln zł brutto. Natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26 mln 560 tys. zł brutto. Środki te pozwolą na budowę 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie robót modernizacyjnych oczyszczalni Jeleń Dąb, a także na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory. Dzięki temu do nowoczesnego systemu kanalizacji dostęp uzyska kolejne 2.140 osóbwyjaśnia Wiceprezes ds. Technicznych MPWiK Grzegorz Waligóra. Obecnie w  Jaworznie prowadzona jest pierwsza część zadania. I jak podkreśla zarząd MPWiK, niemożliwa do zrealizowania bez pomocy gminy i Prezydenta Miasta, który regularnie przekazuje środki finansowe, stanowiące wkład własny projektu, a także zagwarantował zabezpieczenie 30 milionowej pożyczki z WFOŚ w postaci  nieruchomości gminnych. Łączna wartość I i II fazy budowy kanalizacji w Jaworznie szacowana jest na kwotę 269 mln zł. Z czego dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności stanowić będzie ok. 136 mln zł. Pozostała cześć pochodzić będzie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków własnych miasta i miejskiej spółki kanalizacyjnej.

 

***

Pierwsza faza jaworznickiego projektu, która obecnie jest realizowana ma zakończyć się początkiem 2014 roku. Dzięki niej w mieście powstanie 86 km nowej kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni
i przepompowni oraz stacja uzdatniania wody SUW Piaskownia. Z tej nowej infrastruktury korzystać będzie ok. 13 tys. mieszkańców. Już teraz w ramach pierwszej fazy powstało 58,9 km kanalizacji. Stanowi to 68% z docelowych 86 km, które zostanie wybudowane do 2014 roku. Zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2015 roku 95 proc. mieszkańców aglomeracji Jaworzno musi być podłączonych do kanalizacji.