Dobra

Dobra

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  05.12.2012 od godziny 8:00 do godziny 17:00 może wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Jaworowej, Podlesie, Zagrody.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.