Dodatkowe brygady i sprzęt do walki z zamrożeniami

Dodatkowe brygady i sprzęt do walki z zamrożeniami

Ostatni weekend (18-19 lutego) był bardzo pracowity dla MPWiK Jaworzno. Pracownicy przedsiębiorstwa musieli uporać się z czterema awariami sieci wodociągowej. Ich usunięcie zmusiło firmę wodociągową do czasowego zamknięcia wody. Awaria wodociągu nad Sodową Górą, oraz pod ulicami: Bartniczą, Baranowskiego i Ciężkowicką, najbardziej odczuły Pieczyska, Ciężkowice i Góra Piasku.

Podczas usuwania największych awarii, służby MPWiK Jaworzno cały czas pracowały nad niwelowaniem zamrożeń przyłączy instalacji wodociągowej oraz wodomierzy. Na tym polu również pojawiły się dodatkowe siły i środki. W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, skierowaliśmy dodatkowe brygady pracowników do rozmrożeń wewnętrznej instalacji wodociągowej. Od kilku dni przy usuwaniu usterek powstałych na skutek zimy, niskich temperatur i nierzadko, zaniedbań mieszkańców, pracuje ponad 40 specjalnie oddelegowanych osób (w tym pracownicy administracji). Nasi pracownicy są mocno zaangażowani w cała sprawę. Zdarza się iż śpią oni po 3-4 godziny  w ciagu dnia, po czym zgłaszają swoją gotowość do pracy, za co serdecznie dziękuje. Jednak ogromna liczba zgłoszeń (aktualnie do rozwiązania pozostało ok 400!) powoduje, iż niektórzy mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Fizycznie nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie rozwiązać tak wielu usterek. Ale widać już pierwsze efekty podjętych działań – tłumaczy Józef Natonek i dodaje, że MPWiK Jaworzno zakupiło dodatkowy sprzęt wspomagający prace w terenie, aby skrócić czas oczekiwania na naprawę awarii. W trybie pilnym spółka zleciła firmie zewnętrznej wymianę niektórych przyłączy wodociągowych, a co za tym idzie zwiększyła się także dzienna liczba usuwania odmrożeń, która wynosi obecnie około 16 przypadków na dobę.  

Mieszkańcom, których dotknęły awarie, pracownicy MPWiK Jaworzno, cały czas dostarczają wodę dwoma beczkowozami i czterema samochodami, w opakowaniach jednostkowych. Mieszkańcy mogą ją także pobrać bezpośrednio z ujęć wody pitnej: Dobra ul. Podlesie i J. Dąbrowski ul. Dolna (ujęcia czynne są przez cały dzień, warunkiem pobrania wody z ujęcia jest posiadanie własnych pojemników oraz naczyń).

Informację o adresach, pod które należy dostarczyć wodę prosimy zgłaszać pod numerem: 32 318 60 85. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać pod bezpłatnym numerem: 994 oraz pod numerem 32 616 41 45.