Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz mając na uwadze charakter, specyfikę i misję naszego przedsiębiorstwa zdecydowaliśmy o podjęciu dodatkowych środków bezpieczeństwa:

  • od 13 do odwołania biura naszej spółki są zamknięte dla Klientów. W tym czasie zachęcamy do kontaktu z pracownikami za pośrednictwem: elektronicznej platformy e-BOK, mailowo: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl, telefonicznie,
  • czasowo zawieszamy i ograniczamy wszystkie zaplanowane prace remontowe, zaplanowane budowy nowych przyłączy wod-kan, prace inwestycyjne, legalizację i wymianę wodomierzy, wydawanie warunków technicznych oraz wycenę przyłączy,
  • przez okres stanu zagrożenia epidemicznego służby Wodociągów Jaworzno wykonywać będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wod-kan oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tzn. na terenie miasta wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze związane z wyciekiem wody lub jej brakiem.
  • podejmowanie pilnych prac na podejściu wodomierzowym u Klientów, poprzedzone będzie informacją, iż mieszkaniec zobowiązany jest udostępnić pracownikom pomieszczenia, a prace realizowane będą bez jego obecności, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu. W razie nie zastosowania się przez mieszkańca do powyższych zaleceń, pracownicy odstąpią od prowadzenia robót naprawczych mając na względzie swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
  • w przypadku zgłoszeń związanych z czasową zmianą jakości wody (barwa, mętność) Klient zobligowany będzie przepłukać przyłącz przez węzeł wodomierzy i przekazać telefonicznie stan wodomierza przed i po wykonaniu tych czynności.

Pamiętajmy, że zachowanie bezpiecznej odległości oraz izolacja może stanowić skuteczną metodę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród ludzi. To nie jest ograniczenie naszych praw, to sprawdzian społecznej odpowiedzialność za zdrowie swoje i swoich bliskich.