Dodatkowy odbiór odpadów!

Dodatkowy odbiór odpadów!

Dla utrzymania czystości na stanowiskach kontenerowych w okresie świąt Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno uruchamia dodatkowe odbiory odpadów z zabudowy wielorodzinnej.
Dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych odbędzie się w dniach: 24 grudnia (Wigilia), 26 grudnia (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia (Sylwester).