Dostawa koaluganta PIX 113 (48Mg) dla Oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie

Dostawa koaluganta PIX 113 (48Mg) dla Oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie

 
Zapytanie ofertowe:

„Dostawa koaluganta PIX 113 (48Mg) dla Oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie

Termin realizacji:

Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa koaluganta PIX 113 (48Mg) dla Oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb w Jaworznie należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

29.10.2015 r. do godz. 12.00

Osoba kontaktowa:

Maciej Jastrzębski – Kierownik działu Oczyszczalni ścieków w Jaworznie

Tel. (032) 616-70-54

E-Mail- maciej.jastrzebski@mpwik.jaworzno.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Cena koagulanta za ………. /ton netto ( brutto)
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Materiały do pobrania

Wzór umowy