Dostawa materiałów biurowych na 2019r. dla Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie”

Dostawa materiałów biurowych na 2019r. dla Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie”

Zapytanie ofertowe:

„Dostawa materiałów biurowych  na 2019r. dla Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie”

Termin realizacji:

Od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa materiałów biurowych  dla Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

12.10.2018 r. do godz. 13.00

Osoba kontaktowa:

Piotr Koszarek

St. Referent ds. Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

tel. (032) 318-60-89

E-Mail piotr.koszarek@wodociagi.jaworzno.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniającywyłącznie produkty określone w specyfikacji.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

 

Materiały do pobrania:

Projekt umowy
Załącznik nr 1