Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie

 
Zapytanie ofertowe:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie”

Termin realizacji:

Od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ MPWiK Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

17.10.2016 r. do godz. 12.00

Osoba kontaktowa:

Pacho Jacek – koordynator zespołu ds. obsługi informatycznej 

tel. (032) 318-60-19

E-Mail jacek.pacho@mpwik.jaworzno.pl

Tomasz Cygnar – Specjalista informatyk 

tel. (032) 318-60-19

E-Mail tomasz.cygnar@mpwik.jaworzno.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Materiały do pobrania

Wzór umowy
Załącznik nr 1