Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

 Zapytanie ofertowe:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

Termin realizacji:

Od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

22.11.2019 r. do godz. 10.00

Osoba kontaktowa:

Pacho Jacek – koordynator zespołu ds. obsługi informatycznej 
tel. (032) 318-60-19
E-Mail jacek.pacho@wodociagi.jaworzno.p

Tomasz Cygnar – Specjalista informatyk 
tel. (032) 318-60-19
E-Mail tomasz.cygnar@wodociagi.jaworzno.pl 

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Materiały do pobrania
Wzór umowy
Załącznik nr 1