Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

 Zapytanie ofertowe:

„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego”

Termin realizacji:

14 dni od podpisania umowy

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla firmy Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

 18.04.2019 r. do godz. 10.00 

Osoba kontaktowa:

Pacho Jacek – koordynator zespołu ds. obsługi informatycznej 

tel. (032) 318-60-19

E-Mail jacek.pacho@wodociagi.jaworzno.pl

Tomasz Cygnar – Specjalista informatyk 

tel. (032) 318-60-19

E-Mail tomasz.cygnar@wodociagi.jaworzno.pl 

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 14 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 % 

Materiały do pobrania:

Projekt umowy
Załącznik nr 1