Dostawa środków czystości dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Dostawa środków czystości dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.

Termin realizacji:
Od 01.07.2023 do 31.12.2023 roku

Miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa środków czystości dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:
20.06.2023 r. do godz. 10:00

Osoba kontaktowa:
Ewa Jońca – Kierownik Działu ds. Zaopatrzenia i Obsługi Magazynowej
tel. 32 318 61 77
e-mail ewa.jonca@wodociagi.jaworzno.pl

Michał Charnas  – St. specjalista ds. logistyki
tel. 538 237 712
e-mail michal.charnas@wodociagi.jaworzno.pl

Złożona oferta powinna zawierać:
Nazwę i adres oferenta
Termin ważności oferty – minimum 14 dni
Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie produkty określone w specyfikacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:
Cena 100 %

Materiały do pobrania:
Wzór umowy
Załącznik nr 1

29.06.2023 r.
Wynik zapytania ofertowego na dostawę środków czystości dla Wodociągów Jaworzno