Dostawa środków czystości na 2019r. dla Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie

Dostawa środków czystości na 2019r. dla Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie

Zapytanie ofertowe:

„Dostawa środków czystości na 2019r. dla Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie”

Termin realizacji:

Od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Miejsce składania ofert:

Zamkniętą kopertę oznaczoną: ”Dostawa środków czystości dla Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o. w Jaworznie” należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta /parter/ Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Św. Wojciecha 34

Termin składania ofert:

01.10.2018 r. do godz. 12.00

Osoba kontaktowa:

Michał Charnas – Specjalista ds. logistyki 

tel. (032) 318-60-77

E-Mail michal.charnas@wodociagi.jaworzno.pl

Złożona oferta powinna zawierać:

  • Nazwę i adres oferenta
  • Termin ważności oferty – minimum 30 dni
  • Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia faktury
  • Oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy
  • Odpis z KRS lub wyciąg z działalności gospodarczej
  • Wypełniony załącznik nr 1 uwzględniający wyłącznie produkty określone w specyfikacji.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej wymienione kryteria:

  • Cena 100 %

Materiały do pobrania:

Projekt umowy
Załącznik nr 1