Duża liczba zamrożeń. Dodatkowy numer telefonu.

Duża liczba zamrożeń. Dodatkowy numer telefonu.

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, które na terenie miasta skutkują licznymi zamrożeniami instalacji wodociągowej oraz rozmrożeniami wodomierzy, uruchomiliśmy dla Państwa dodatkowy numer telefonu, (32) 318 60 85, pod którym neleży zgłaszać adresy oraz miejsca, w celu dostarczenia wody pitnej w opakowaniach jednostkowych.

 

Ponadto w obecnej nadzwyczajnej sytuacji do rozmrożeń instalacji wodociągowej skierowaliśmy dodatkowe brygady pracowników, zakupiliśmy dodatkowy, wspomagający prace w terenie sprzęt, a mieszkańcom, których sytuacja dotknęła, dostarczamy wodę beczkowozem oraz w opakowaniach jednostkowych.

 

 

Apelujemy także, by w celu uniknięcia sytuacji zamrożenia wody na przyłączu lub rozmrożenia wodomierza – co powoduje brakiem dostaw wody – zabezpieczyć instalację wewnętrzną w budynku poprzez: podniesienie temperatury w pomieszczeniach, gdzie zamontowane są liczniki, owinąć wodomierz ciepłymi tkaninami, do ochrony biegnących w nieogrzewanych pomieszczeniach rur i studni wodomierzowych użyć styropianu lub specjalnej pianki poliuretanowej.

W wyjątkowych sytuacjach można zachować minimalny przepływ wody na instalacji!

Jeżeli już niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody) lub też do zamarznięcia wody na przyłączu, należy całe zdarzenie bezzwłocznie zgłosić do Spółki wodociągowej, pod bezpłatnym numerem telefonu 994 oraz pod numerem 32 616 41 45 (opłata za połączenie wg stawek operatora). Z powodu na dużą liczbę zgłoszeń, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.