Długoszyn

Długoszyn

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 02.11.2015 r., od godziny 10:00 do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chropaczówka od nr 83 do 109, od nr 104 do nr 130, Chropaczówka Szkoła, Dąbrowskiego, Mokrej, Srebrnik, Osterwy, Wierzbowej, Jaszuńskiego, Dębowej, Stokrotki, Skalnej, Napierskiego, Myśliwskiej, Widokowej od nr 2 do nr 12, od nr 5 do nr 15, Nadbrzeżnej od nr 2 do nr 6.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.