Długoszyn

Długoszyn

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 16.10.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Widokowej, Skalnej, Myśliwskiej, Krętej, Skałka, Głębokiej, Chmielna, Długosza, Nadbrzeżnej, Mokrej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.