Długoszyn

Długoszyn

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 12.10.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Dąbrowskiego, Srebrnik, Osterwy, Stokrotki, Dębowej, Jaszuńskiego, Mokrej, Wierzbowej, Długosza do nr 4e oraz do nr 3b, Nadbrzeżnej 10, Chropaczówka 130.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.