Długoszyńska

Długoszyńska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych od dnia 25.06.2012 od godziny 8:00 do godziny 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy ul. Długoszyńskiej (od ul. Starowiejskiej do cmentarza) +ogrody działkowe + dom działkowca.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.