Działania Wodociągów Jaworzno podczas stanu epidemii koronawirusa

Działania Wodociągów Jaworzno podczas stanu epidemii koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Obydwa te procesy, w tym także ozonowanie są stosowane na ujęciach wody pitnej, które należą do Wodociągów Jaworzno. To skutecznie metody eliminujące wszelkiego rodzaju wirusy i patogeny. Jaworznicka kranówka spełnia więc wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i pozbawiona patogennych mikroorganizmów.

Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:

 • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
 • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
 • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
 • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
 • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
 • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich – wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
 • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
 • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
 • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod – kan).
 • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
 • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
 • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
 • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. „całotwarzowych”), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
 • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
 • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
 • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00, oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa – 0 800 190 590.
 • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
 • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
 • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.