Dzień Otwarty jaworznickich wodociągów

Dzień Otwarty jaworznickich wodociągów

W minioną sobotę w przeddzień obchodów Światowego Dnia Wody, który od 16 lat przypada w dniu 22 marca, odbył się Pierwszy Dzień Otwarty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie. Dzień, w którym mieszkańcy od kuchni mogli zapoznać się z pracą Spółki, a dokładnie z tajnikami produkcji, dystrybucji oraz z techniką badania wody i oczyszczania ścieków.
Organizując nasz Dzień Otwarty, otwierając swe bramy dla mieszkańców pragnęliśmy niejako włączyć się w obchody Światowego Dnia Wody. Chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji na temat naszej pracy, naszej wody oraz zapoznać mieszkańców z naszymi planami rozwojowymi na przyszłość. Tegoroczne hasło Dnia Wody związane z wodami transgranicznymi, przepływającymi przez państwa ze sobą sąsiadujące można śmiało przełożyć na nasze jaworznickie realia. Choćby na przykładzie rzeki Biała Przemsza, która to płynie przez kilka miast,  między innymi przez Jaworzno, a dla której MPWIK wraz z miastem prowadzi poważną inwestycję związaną z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, a nie jak dotychczas bezpośrednio do niejmówi prezes MPWiK Józef Natonek.

Samo zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania samych organizatorów. Zgodnie z przyjętą formą zapisów do 10 marca, zgłosiło się prawie 50 osób, które przez ponad cztery godziny poznawały wodny świat.

Przystępując do organizacji imprezy rozważaliśmy wszelkie możliwości, jednak na pierwszy plan zawsze wysuwaliśmy bezpieczeństwo uczestników, zwłaszcza na terenie oczyszczalni. Mieliśmy na względzie również fakt, że nasze obiekty są rozmieszczone na terenie całego miasta. Stąd pomysł na przeprowadzenie Dnia Otwartego w formie wycieczkiwyjaśnia prezes Natonek.

Grupa uczestników spotkała się na parkingu przed halą sportową, skąd wyruszyli w kierunku pierwszego obiektu – ujęcia wody pitnej Dobra. Najstarszego ujęcia w naszym mieście działającego od 1920 roku. Tu uczestnicy poznali sposób wydobycia, uzdatnienia i wtłoczenia wody do miejskiej sieci. Po wielu pytaniach mieszkańcy udali się w kierunku siedziby MPWiK, by mieć jasność, gdzie przyjmowane są zgłoszenia o usterkach, w jaki sposób monitorowane są niektóre urządzenia np. lustro wody pitnej w zbiornikach, ciśnienie i jakim sprzętem firma dysponuje. Jednak największa niespodzianka na bazie czekała na najmłodszych uczestników. Dzięki uprzejmości pracowników firmy dzieciaki na kilka chwil mogły zasiąść za sterami koparki, a także zobaczyć metody zgrzewania rur wodociągowych. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza męskiej części wycieczki, cieszyła się pneumatyczna tłocznia ścieków, która obsługuje bloki JTBS przy ulicy Chełmońskiego. Warty podkreślenia jest fakt, iż jest ona jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu w kraju (druga w Polsce). Spod budynku tłoczni mieszkańcy wyruszyli do oczyszczalni ścieków i laboratorium. Oczyszczalnia to jeden z największych powierzchniowo obiektów, który zarządzany jest przez wodociągi.  Wraz z laboratorium analitycznym, oczyszczalnia stanowiła podsumowanie, a raczej etap końcowy dla wyprodukowanej wody.   To tu trafia większość miejskich ścieków, to tu badana jest woda i to tu zachodzą złożone procesy technologiczne dzięki, którym w czystej formie, tworząc obieg zamknięty wody, ścieki oczyszczone trafiają do środowiska.

Jak podkreślają organizatorzy oraz sami uczestnicy – wyprawa wzdłuż cyklu produkcyjnego wody była udana.. Nie zdawałam sobie nawet sprawy, że produkcja wody może być tak interesująca i fascynująca, że wymaga zaangażowania na co dzień tylu środków, tylu urządzeń,  przestrzegania tylu ścisłych procedur – mówi jedna z uczestniczek, mieszkanka os. Stałego.

MPWiK nie wyklucza, że po tak miłym przyjęciu sobotniej imprezy przez mieszkańców, Dzień Otwarty jaworznickich wodociągów stanie się imprezą cykliczną.