Dzień Otwarty w MPWiK

Dzień Otwarty w MPWiK

Z okazji Światowego Dnia Wody, MPWiK postanowił poraz kolejny otworzyć drzwi dla swoich odbiorców i zorganizować Dni Otwarte MPWiK. Tegoroczne Dni Otwarte podobnie jak zeszłoroczne miały formę wycieczki autokarowej, podczas której  mieszkańcy od podstaw mogli zapoznać się z pracą przedsiębiorstwa wodociągowego, a dokładnie z tajnikami produkcji, dystrybucji oraz z techniką badania wody i oczyszczania ścieków.
W imprezie uczestniczyło blisko 50 osób w różnym wieku. Były widoczne całe rodziny wraz z dziećmi, jaworznicka młodzież oraz osoby starsze.  Wszyscy zainteresowani którzy wcześniej dokonali zgłoszenia, zapisu do dnia 19 marca mogli wraz z nami i naszymi pracownikami podążać śladem produkowanej przez nas wody – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.

Program tegorocznych Dni Otwartych MPWiK, podobnie jak w roku ubiegłym zakładał wizytę na jednym z najstarszych, działającym od 1920 roku, ujęciu wody pitnej Dobra.Do zwiedzania mieszkańcom udostępniona została baza Spółki wraz z urządzeniami i maszynami które  wykorzystywane są przez pracowników przedsiębiorstwa na co dzień. Wśród maszyn pokazano m. in. niedawno zakupioną maszynę do pakowania wody w sytuacjach awaryjnych tzw. „wodoerkę” oraz pneumatyczną maszynę do wykonywania bezwykopowych przecisków w ziemi. Etapem  końcowej wycieczki była oczyszczalnia ścieków oraz laboratorium badania jakości wody, które od 2010 roku posiada System Zarządzania Jakością. Poza tym w roku bieżącym dodatkową atrakcją dla uczestników było zwiedzanie nowego budynku przepompowni ścieków na ul. Batorego. To bardzo zaawansowane technologicznie urządzenie, będące częścią ponad 10 milionowej inwestycji kanalizacyjnej, której celem było poprawienie gospodarki ściekowej w rejonie rzeki Biała Przemsza – wyjaśnia Grucel.
Impreza przyciągnęła grono osób, którzy jak mówią mieli znikome wyobrażenie co do  złożoności procesu produkcji i dystrybucji wody, a także co do technologii i wykorzystywanych obecnie przez MPWiK nowoczesnych maszyn.
Zeszłoroczne oraz tegoroczne Dni Otwarte cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Żywimy nadzieję, że wpiszą się one na stałe w repertuar jaworznickich imprez. Z naszej strony mogę zapewnić, iż za rok odbędą się trzecie Dni Otwarte Spółki  wodociągowej.  Jednak czy w takiej jak obecnie czy w zmienionej formie? Pozostanie to niespodzianką, a zarazem zaproszeniem – dodaje Sławomir Grucel z MPWiK.