Dzięki dotacjom powstaną kolejne przyłącza

Dzięki dotacjom powstaną kolejne przyłącza

Blisko 950 nowych podłączeń powstanie do końca września 2014 r. Wodociągi podpisały umowę z firmą Insbud, która w drodze przetargu wyłoniona został do realizacji zadania związanego z budową prywatnych przyłączy kanalizacyjnych w osiedlu Długoszyn, Góra Piasku i Śródmieście. Za dwa lata zacznie obowiązywać dyrektywa Unii Europejskiej, mówiąca, iż 95% aglomeracji Jaworzna będzie musiało zostać podłączone do kanalizacji. Sprawa dotyczy nie tylko naszego miasta, ale całego kraju, na terenie którego prowadzone są inwestycje infrastrukturalne z zakresu rozbudowy systemu kanalizacyjnego.

Dlatego już teraz z myślą o mieszkańcach oraz w celu uniknięcia w przyszłości ewentualnych kar finansowych, jaworznicka spółka wodociągowa wraz z miastem uruchomiła specjalny system dotacji. Ma on skłonić i zachęcić mieszkańców do podłączania się do nowobudowanej sieci.
Przygotowanie mechanizmu jaki obowiązuje w Jaworznie był pracochłonnym procesem. Został on poprzedzony licznymi spotkaniami i konsultacjami, a przede wszystkim akcją związaną z zawieraniem wstępnych umów z mieszkańcami. Stanowiły one niezbędną część wniosku, który został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skompletowany wniosek pozwolił aplikować wodociągom o środki na budowę prywatnych podłączeń kanalizacyjnych. Praca opłacała się. Cała dokumentacja pozytywnie przeszła kontrolę formalną i merytoryczną, dzięki czemu, Jaworzno otrzymało wsparcie w wysokości 16,5 mln zł.
Średnio, kwota ta pozwali osobom, które podpisały z nami umowę, dofinansować budowę przyłączy w wysokości około 40% ich wartości – dodaje kierownik JRP Małgorzata Wojas – Budując przyłącza przy udziale wodociągów, mieszkańcy oprócz dotacji mogą liczyć na rozłożenie płatności na dogodne raty oraz uzyskać dziesięcioletni okres gwarancji na wykonane prace.
Na tym cały system wsparcia w Jaworznie się nie kończy. Kolejne środki na budowę przyłączy uruchomione zostały przez Urząd Miasta – 50 % wartości przyłącza jednak nie więcej niż 2 tys. zł. (liczone od ceny przyłącza pomniejszonej o dotację z NFOŚ).
W najbliższym czasie przedstawiciele firmy INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, odwiedzą mieszkańców osiedli Długoszyn, Góra Piasku i Śródmieście w celu ustalenia ostatecznej trasy podłączenia oraz przeprowadzenia dokładnego pomiaru przyłącza kanalizacyjnego.

Na podstawie pomiaru przygotowana zostanie wycena budowy przyłącza, która obejmować będzie:

• cenę brutto za wykonanie podłączenia Państwa posesji,
• cenę po uwzględnieniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• cenę końcową, pomniejszoną o dodatkową dotację, którą mogą Państwo pozyskać z Gminy.

Do informacji dołączony zostanie także formularz oświadczenia dotyczący akceptacji ceny bądź, też odstąpienia od umowy i wykonania przyłącza we własnym zakresie. Po wypełnieniu, formularz należy zwrócić Wykonawcy, w terminie do: 14 dni od daty otrzymania wyceny.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 w dziale JRP oraz pod numerem tel. (32) 318 60 74/174, od poniedziałku do piątku godzinach od 7:00 do 15:00.

Informację na temat dotacji z Gminy udziela Wydział Gospodarki Komunalnej,
ul. Dwornickiego 5, tel. (32) 618 16 82.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.