eBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta w Wodociągach

eBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta w Wodociągach

Sprawdź konto bez wychodzenia z domu.

Wodociągi w Jaworznie dla swoich Klientów uruchomiły Internetowe Biuro Obsługi Klienta – eBOK. Biuro umożliwia łatwy i prosty kontakt  z Działem Obsługi Klienta oraz z Działem Sprzedaży przedsiębiorstwa. Od teraz każdy mieszkaniec posiadający dostęp do Internetu może zalogować się do systemu by sprawdzić obecny stan konta, wystawione rachunki oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy na wodę i ścieki.

Wystarczy zarejestrować się w Internetowym Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o. o. na stronie www.mpwik.jaworzno.pl w zakładce e-bok. Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego na podany adres mailowy, mieszkaniec otrzyma wiadomość zawierającą login i hasło, które potem sam może zmienić. Od tego czasu mieszkaniec, wszystkie faktury będzie otrzymywał drogą elektroniczną. Zgłoszenie chęci korzystania z e-Faktury, która jest dokumentem bezpiecznym, posiadającym taką samą wartość prawną jak faktura drukowana, można także dokonać w siedzibie Spółki w Dziale Sprzedaży (pokój 0,15).

W momencie przejścia na e – Fakturę, każdemu Klientowi stawka za rozliczenie zostanie obniżona z 2,33 zł brutto na 1,00 zł brutto.

Dodatkowe korzyści z rejestracji w eBOK:

  • prosty i wygodny sposób na kontrolowanie należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualny stan konta);
  • możliwość sprawdzenia odczytów do dwóch lat wstecz;
  • dostęp do treści zawartej umowy (data zawarcia umowy i jej numer, numer wodomierza przyporządkowanego do umowy); 
  • możliwość aktywacji usługi e-FAKTURA (zmiany adresu e-mail, wycofanie akceptacji usługi);
  • zmniejszenie opłaty stałej z 2,33 na 1,00 zł brutto w przypadku wyboru usługi faktura.
  • wysyłanie korespondencji np.: zgłoszenia awarii,  zmiany danych strony umowy i.t.p.

Już teraz zapraszamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu (32) 3186020.