Żeńców, Zdrojowa

Żeńców, Zdrojowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 28.07.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Żeńców i Zdrojowej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.