Fabryczna

Fabryczna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 17.01.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Fabrycznej od nr 56 do nr 96 oraz od nr 37 do nr 71.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.