Góra Piasku

Góra Piasku

W związku z prowadzonymi pracami na sieci magistralnej, w rejonie ulic Jaworznickiej, Rydla, Grota Roweckiego mogą wystąpić chwilowe, obniżone parametry fizykochemiczne wody. Pracownicy służb technicznych m.in. poprzez płukanie sieci, podejmują działania mające na celu przywrócenie prawidłowych wskaźników. Woda jest stale monitorowana i kontrolowana przez Wewnętrzne Laboratorium MPWiK.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.