Góra Piasku

Góra Piasku

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 24.05.2013 od godz. 8:00 do godz. 18:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wesołej od 1 do 19, Węgrzyna, Jaworznickiej od 5A do 25, Jaworznickiej od 1 do 20 + 27A, Jaworznickiej od 24 do 44 Floriana, Rydla,  Kaliskiej,  Skrajnej,  Śmiałej, Grota Roweckiego, Sadowej od 2 do 10 + od 1 do 5, Chrobrego, Górnośląskiej 3A, Zdrowia , Pracy , Słonecznej , Fornalskiej , Powstańców Warszawy, Kraszewskiego, Jaworznickiej 50,  Kowalskiej  , Głogowej.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się obniżone parametry fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.