Góra Piasku

Góra Piasku

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 19.02.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grota Roweckiego, Skrajnej, Kaliskiej od nr 15 do nr 23, Kamiennej, Śmiałej, Rydla, Jaworznickiej od nr 2 do nr 22, Wesołej od nr 1 do nr 7, Floriana.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.