Góra Piasku

Góra Piasku

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 08.05.2013 od godz. 8:00 do godz. 17:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Grota-Roweckiego, Skrajnej, Kaliskiej, Floriana, Kamiennej, Wesołej, Węgrzyna, Śmiałej, Sadowej 1-7 oraz 2 i 8, Jaworznickiej od nr 7 do nr 25 i od nr 1 do nr 22 + Jaworznicka 27a , Górnośląska 3a.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się obniżone parametry fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.