Góra Piasku

Góra Piasku

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 14.09.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Wesołej, Jaworznickiej od nr 2 do nr 22, Jaworznickiej 27a, Jaworznickiej 40, Górnośląskiej 3a, Górnośląskiej 7, Głogowej, Kowalskiej, Chrobrego, Kaliskiej od nr 15 do nr 23, Skrajnej, Kamiennej, Floriana, Śmiałej, Rydla, Grota-Roweckiego.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.