Gotowość do Akcji Zima 

Gotowość do Akcji Zima 

W Dziale Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno trwają prace przygotowawcze do tegorocznego sezonu zimowego. Prowadzony jest przegląd techniczny pojazdów i urządzeń. Zamontowane zostały już pierwsze zgarniacze do pługów i piaskarek. W magazynie przy ul. Galmany 1 zmagazynowanych zostało już 600 ton soli. Dodatkowo, oprócz chlorku sodu, planowane jest wykorzystanie przez Spółkę 100 ton piasku i 2 tony chlorku wapnia. Materiały te w miarę potrzeb oraz dostępności na rynku, będą uzupełniane.

Oficjalnie Akcja Zima ma wystartować od połowy października. Przy naszym położeniu geograficznym będzie ona prowadzona do połowy kwietnia. W tym czasie pracownicy Działu Oczyszczania Miasta będą dbać, aby śnieg i lód nie zalegał na drogach o łącznej długości 354 kilometrów. W tym na 164 km dróg o najwyższej kategorii, które po ustaniu opadów będą oczyszczane w pierwszej kolejności, tak aby zapewnić przejazd komunikacji i służbom miejskim.

Podobnie jak w poprzednim sezonie, tak i w tym roku jako miasto dysponujemy 16 pojazdami technicznymi. Do realizacji tegorocznej Akcji Zima planujemy zaangażować ponad 50 pracowników. W większości będą to kierowcy pługopiaskarek, traktorów, a także pracownicy, którzy ręcznie wspomagać będą działania związane z odśnieżaniem, zwłaszcza na chodnikach i w miejscach do których pojazdy nie będą w stanie dotrzeć. Nad tym wszystkim czuwać będzie oczywiście całodobowa obsługa dyspozytorska – mówi Dyrektor Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno Zbigniew Krepel.

Zgodnie z przyjętą przez Miasto Jaworzno strategią, związaną z rekomunizacją usług, nadzór nad wykonaniem zadań w ramach Akcji ZIMA prowadzić będzie Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. Natomiast bezpośrednim wykonawcą prac zimowych w terenie będzie wspomniany Dział Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno. Dla mieszkańców uruchomiony został numer telefonu dyspozytorskiego (32 615 72 26) oraz adres mailowy (oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl), pod którymi mieszkańcy mogą się kontaktować w sprawach dotyczących zimowego utrzymania dróg.